Forma lucrare de absolvire

irpi desprenoiI.Forma lucrării

Caracteristici generale

  • Spaţiere dublă între rânduri;
  •  Margini de 1” faţă de toate laturile paginii;
  •  Font: Times New Roman;
  •  Mărime font: 12 pt pentru corpul textului şi 14 pt pentru titlu;
  •  Header : Primele 2-3 cuvinte ale titlului;
  •  Numărul paginilor : La 5 spaţii lateral dreapta de textul din header;
  • Textul va fi scris folosind diacritice;

Secţiunile principale ale lucrării

I.Pagina de Titlu

Include:

-Header

-În jumătatea superioară a paginii se va scrie: titlul complet, numele complet şi instituţia. Titlul poate ocupa chiar 2 rânduri.

II.Rezumatul

Rezumatul se va scrie pe o pagină nouă, ce cuprinde header-ul şi titlul „Rezumat”, fără Bold, Italic sau subliniere. Rezumatul este format dintr-un singur paragraf, cu spaţiere dublă şi care să nu depăşească 120 de cuvinte.

Corpul central de text (lucrarea propriu zisa)

III.Referinţe bibliografice

 

Modalităţi de citare în corpul principal de text

De obicei, când se va face referire la ideea unui autor în corpul de text al lucrării, se va folosi schema Nume(an publicare al lucrării citate), iar datele despre materialul scris se vor regăsi în capitolul de referinţe bibliografice.

Ex: „Smith (2002) a afirmat că...”

Când se va introduce în lucrare un citat, se va semnaliza acest lucru prin a preciza numele autorului, anul şi pagina ,după cum urmează: a) Fie pregătim momentul în care apare citatul şi spunem „Conform lui Smith (2002) „Studenţii au de obicei probleme în a folosi tehnicile de redactare APA” ( p.199 ). b) Fie prezentăm citatul urmat de numele autorului, anul şi pagina (când nu se face referire anterioară la autor). Ex: „Studentii au de obicei dificultăţi în a folosi tehnicile de redactare APA” (Jones, 2002, p.199), dar se vor obişnui în timp cu acestea.

*Varianta Nume(an) este folosită şi în situaţiile în care parafrazăm o idee dintr-o altă lucrare.

Citare Autor/Autori

Când publicaţia are un singur autor: Smith(2002)

Când publicaţia are doi autori: Smith şi Jones (2002) SAU (Smith & Jones, 2002)

Când publicaţia are trei până la cinci autori: Când sunt menţionaţi prima dată se scrie (Smith, Harley, Johnson, Kim, & Nash, 2002), iar apoi se poate scrie doar (Smith et al., 1993).

Când publicaţia are şase sau mai mulţi autori: Smith et al. (2002) SAU (Smith et al., 2002)

Când autorul nu este cunoscut: Se precizează primul cuvânt sau primele două cuvinte ale sursei, şi anul . Numele cărţilor se scriu cu Italic, iar titlurile de articole sau capitole se pun între ghilimele. Rareori se foloseşte formularea (Anonim, 2001).

Când autorul este o organizaţie: Nume organizaţie (an). Se pot folosi şi acronime cunoscute, dar numai după ce a fost folosită întreaga denumire şi a fost precizat acronimul în relaţie cu aceasta .

Două sau mai multe lucrări în aceeaşi paranteză: (Smith, 2001; Johnson, 2004).

Autori cu acelaşi nume: (E. Smith, 2001; L. Smith, 2006)

Două sau mai multe lucrări ale aceluiaşi autor în acelaşi an: Smith (2002a) , Smith (2002b) etc, în ordinea listării din bibliografie.

Citare sursă indirectă: „Smith susţine că .... (citat de Johnson, 2006, p.243).

Sursă electronică, autor cunoscut: „Smith (2006) a explicat că...”

Sursă electronică, autor necunoscut: („Titlu sursă”, n.d.) ; n.d. = no date

*În cazul în care sursa nu are pagini numerotate, se va încerca o identificare a textului citat, de ex. prin a preciza paragraful. Ex: Smith(2002) preciza..... (Secţiunea Minte şi Spirit, para. 6).

Notă: A nu se folosi numărul paginii unui material printat de pe un website, deoarece acesta diferă în funcţie de calculator şi setări.

 

Referinţele Bibliografice

General

Linia a doua a unei referinţe bibliografice se va scrie cu o indentatie de 0.5”

Numele autorilor se scriu: Nume, Iniţiala prenumelui – când există mai puţin de 6 autori (Ex: Smith, J., Johnson,T.);Când există mai mult de 6 autori, se scriu primii 6 şi „et al.”

Lista se va scrie în ordine alfabetică

Când există mai multe publicaţii ale aceluiaşi autor/autori, se trec toate, în ordinea apariţiei, cea mai recentă apariţie trecându-se prima.

Se vor scrie cu majuscule toate cuvintele cheie ale unui titlu

Numele jurnalelor şi ale cărţilor se vor scrie cu Italic.

Autori

Un singur autor: Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in Psychological Science, 11, 7-10.

Doi autori: Wegener, D. T., & Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality & Social Psychology, 66, 1034-1048.

Trei până la şase autori: Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., & Harlow, T. (1993). There's more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.

Mai mult de şase autori: Harris, M., Karper, E., Stacks, G., Hoffman, D., DeNiro, R., Cruz, P., et al. (2001). Writing labs and the Hollywood connection. Journal of Film and Writing, 44(3), 213-245.

Organizaţii ca autor:American Psychological Association. (2003).

Autor necunoscut:Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th ed.).(1993). Springfield, MA: Merriam-Webster.

Două sau mai multe lucrări ale aceluiaşi autor:

Wegener, D. T., Kerr, N. L., Fleming, M. A., & Petty, R. E. (2000). Flexible corrections of juror judgments: Implications for jury instructions. Psychology, Public Policy, & Law, 6, 629-654.

Wegener, D. T., Petty, R. E., & Klein, D. J. (1994). Effects of mood on high elaboration attitude change: The mediating role of likelihood judgments. European Journal of Social Psychology, 24, 25-43.

Două sau mai multe lucrări ale aceluiaşi autor apărute în acelaşi an:

Berndt, T. J. (1981a). Age changes and changes over time in prosocial intentions and behavior between friends. Developmental Psychology, 17, 408-416.

Berndt, T. J. (1981b). Effects of friendship on prosocial intentions and behavior. Child Development, 52, 636-643.

Introducere, prefaţă :Funk, R. & Kolln, M. (1998). Introduction. In E.W. Ludlow (Ed.), Understanding English Grammar (pp. 1-2). Needham, MA: Allyn and Bacon.

Articole

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article. Title of Periodical, volume number(issue number), pages.

Articole în revistă: Henry, W. A., III. (1990, April 9). Making the grade in today's schools. Time, 135, 28-31.

Recenzie: Baumeister, R. F. (1993). Exposing the self-knowledge myth [Recenzie a cărţii The self-knower: A hero under control ]. Contemporary Psychology, 38, 466-467.

Cărţi

Autor, A. A. (An publicaţie). Titlul lucrării: Majusculă şi pentru subtitlu. Locaţia: Editura

Articole sau capitole de cărţi : Author, A. A., & Author, B. B. (An publicaţie). Titlul capitolului. în A. Editor & B. Editor (Eds.), Titlul cărţii (paginile capitolului). Locaţie: Editură. ; iar numărul paginilor va fi precedat de “pp.”

Operă în mai multe volume : Wiener, P. (Ed.). (1973). Dictionary of the history of ideas (Vols. 1-4). New York: Scribner's.

Informaţie dintr-o enciclopedie: Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia britannica (Vol. 26, pp. 501-508). Chicago: Encyclopedia Britannica

Surse electronice

Articol din jurnal online : Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People Who Make Websites, 149. preluat May 2, 2006, de la http://www.alistapart.com/articles/writeliving

Articol dintr-o bază de date : Smyth, A. M., Parker, A. L., & Pease, D. L. (2002). A study of enjoyment of peas. Journal of Abnormal Eating, 8(3). preluat February 20, 2003, de la PsycARTICLES database

Rezumat online: Paterson, P. (2008). How well do young offenders with Asperger Syndrome cope in custody?: Two prison case studies [Abstract]. British Journal of Learning Disabilities, 36(1), 54-58. Preluat de la EBSCO Host database.

Articole de ziar: Parker-Pope, T. (2008, May 6). Psychiatry handbook linked to drug industry. The New York Times. Preluat de la http://www.nytimes.com

Carte electronică : De Huff, E.W. Taytay’s tales: Traditional Pueblo Indian tales. preluat de la http://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/taytay.html

SAU Davis, J. Familiar birdsongs of the Northwest. Disponibilă la http://www.powells.com/cgi-bin/biblio?inkey=1-9780931686108-0

Dicţionare sau enciclopedii online : Feminism. (n.d.) In Encyclopædia Britannica online. Preluat la March 16, 2008, de la http:// www.britannica.com

*Se pune “n.d.” atunci când nu este precizată data publicării

Prezentări online: Roberts, K. F. (1998). Federal regulations of chemicals in the environment [PowerPoint slides]. Preluat de la http://siri.uvm.edu/ppt/40hrenv/index.html

Website: Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication). Title of document. Preluat la data (doar dacă textul ar fi putut fi modificat în timp), de la http://Web address

Blog (Weblog): Dean, J. (2008, May 7). When the self emerges: Is that me in the mirror? Message postat la http://www.spring.org.uk/

Alte surse

Filme: Producător, P. P. (Producător), & Regizor, D.D. (Regizor). (Data apariţiei). Titlul filmului [Film]. Ţara: Studio sau Distribuitor

Print-uri : Publication Manual of the American Psychological Association (Ediţia a V-a) (ISBN: 1557987912)

Secţiunile principale ale lucrării

I.Pagina de Titlu

Include:

-Header

-În jumătatea superioară a paginii se va scrie: titlul complet, numele complet şi instituţia. Titlul poate ocupa chiar 2 rânduri.

II.Rezumatul

Rezumatul se va scrie pe o pagină nouă, ce cuprinde header-ul şi titlul „Rezumat”, fără Bold, Italic sau subliniere. Rezumatul este format dintr-un singur paragraf, cu spaţiere dublă şi care să nu depăşească 120 de cuvinte.

Corpul central de text (lucrarea propriu zisa)

III.Referinţe bibliografice

 

Modalităţi de citare în corpul principal de text

De obicei, când se va face referire la ideea unui autor în corpul de text al lucrării, se va folosi schema Nume(an publicare al lucrării citate), iar datele despre materialul scris se vor regăsi în capitolul de referinţe bibliografice.

Ex: „Smith (2002) a afirmat că...”

Când se va introduce în lucrare un citat, se va semnaliza acest lucru prin a preciza numele autorului, anul şi pagina ,după cum urmează: a) Fie pregătim momentul în care apare citatul şi spunem „Conform lui Smith (2002) „Studenţii au de obicei probleme în a folosi tehnicile de redactare APA” ( p.199 ). b) Fie prezentăm citatul urmat de numele autorului, anul şi pagina (când nu se face referire anterioară la autor). Ex: „Studentii au de obicei dificultăţi în a folosi tehnicile de redactare APA” (Jones, 2002, p.199), dar se vor obişnui în timp cu acestea.

*Varianta Nume(an) este folosită şi în situaţiile în care parafrazăm o idee dintr-o altă lucrare.

Citare Autor/Autori

Când publicaţia are un singur autor: Smith(2002)

Când publicaţia are doi autori: Smith şi Jones (2002) SAU (Smith & Jones, 2002)

Când publicaţia are trei până la cinci autori: Când sunt menţionaţi prima dată se scrie (Smith, Harley, Johnson, Kim, & Nash, 2002), iar apoi se poate scrie doar (Smith et al., 1993).

Când publicaţia are şase sau mai mulţi autori: Smith et al. (2002) SAU (Smith et al., 2002)

Când autorul nu este cunoscut: Se precizează primul cuvânt sau primele două cuvinte ale sursei, şi anul . Numele cărţilor se scriu cu Italic, iar titlurile de articole sau capitole se pun între ghilimele. Rareori se foloseşte formularea (Anonim, 2001).

Când autorul este o organizaţie: Nume organizaţie (an). Se pot folosi şi acronime cunoscute, dar numai după ce a fost folosită întreaga denumire şi a fost precizat acronimul în relaţie cu aceasta .

Două sau mai multe lucrări în aceeaşi paranteză: (Smith, 2001; Johnson, 2004).

Autori cu acelaşi nume: (E. Smith, 2001; L. Smith, 2006)

Două sau mai multe lucrări ale aceluiaşi autor în acelaşi an: Smith (2002a) , Smith (2002b) etc, în ordinea listării din bibliografie.

Citare sursă indirectă: „Smith susţine că .... (citat de Johnson, 2006, p.243).

Sursă electronică, autor cunoscut: „Smith (2006) a explicat că...”

Sursă electronică, autor necunoscut: („Titlu sursă”, n.d.) ; n.d. = no date

*În cazul în care sursa nu are pagini numerotate, se va încerca o identificare a textului citat, de ex. prin a preciza paragraful. Ex: Smith(2002) preciza..... (Secţiunea Minte şi Spirit, para. 6).

Notă: A nu se folosi numărul paginii unui material printat de pe un website, deoarece acesta diferă în funcţie de calculator şi setări.

 

Referinţele Bibliografice

General

Linia a doua a unei referinţe bibliografice se va scrie cu o indentatie de 0.5”

Numele autorilor se scriu: Nume, Iniţiala prenumelui – când există mai puţin de 6 autori (Ex: Smith, J., Johnson,T.);Când există mai mult de 6 autori, se scriu primii 6 şi „et al.”

Lista se va scrie în ordine alfabetică

Când există mai multe publicaţii ale aceluiaşi autor/autori, se trec toate, în ordinea apariţiei, cea mai recentă apariţie trecându-se prima.

Se vor scrie cu majuscule toate cuvintele cheie ale unui titlu

Numele jurnalelor şi ale cărţilor se vor scrie cu Italic.

Autori

Un singur autor: Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in Psychological Science, 11, 7-10.

Doi autori: Wegener, D. T., & Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality & Social Psychology, 66, 1034-1048.

Trei până la şase autori: Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., & Harlow, T. (1993). There's more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.

Mai mult de şase autori: Harris, M., Karper, E., Stacks, G., Hoffman, D., DeNiro, R., Cruz, P., et al. (2001). Writing labs and the Hollywood connection. Journal of Film and Writing, 44(3), 213-245.

Organizaţii ca autor:American Psychological Association. (2003).

Autor necunoscut:Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th ed.).(1993). Springfield, MA: Merriam-Webster.

Două sau mai multe lucrări ale aceluiaşi autor:

Wegener, D. T., Kerr, N. L., Fleming, M. A., & Petty, R. E. (2000). Flexible corrections of juror judgments: Implications for jury instructions. Psychology, Public Policy, & Law, 6, 629-654.

Wegener, D. T., Petty, R. E., & Klein, D. J. (1994). Effects of mood on high elaboration attitude change: The mediating role of likelihood judgments. European Journal of Social Psychology, 24, 25-43.

Două sau mai multe lucrări ale aceluiaşi autor apărute în acelaşi an:

Berndt, T. J. (1981a). Age changes and changes over time in prosocial intentions and behavior between friends. Developmental Psychology, 17, 408-416.

Berndt, T. J. (1981b). Effects of friendship on prosocial intentions and behavior. Child Development, 52, 636-643.

Introducere, prefaţă :Funk, R. & Kolln, M. (1998). Introduction. In E.W. Ludlow (Ed.), Understanding English Grammar (pp. 1-2). Needham, MA: Allyn and Bacon.

Articole

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article. Title of Periodical, volume number(issue number), pages.

Articole în revistă: Henry, W. A., III. (1990, April 9). Making the grade in today's schools. Time, 135, 28-31.

Recenzie: Baumeister, R. F. (1993). Exposing the self-knowledge myth [Recenzie a cărţii The self-knower: A hero under control ]. Contemporary Psychology, 38, 466-467.

Cărţi

Autor, A. A. (An publicaţie). Titlul lucrării: Majusculă şi pentru subtitlu. Locaţia: Editura

Articole sau capitole de cărţi : Author, A. A., & Author, B. B. (An publicaţie). Titlul capitolului. în A. Editor & B. Editor (Eds.), Titlul cărţii (paginile capitolului). Locaţie: Editură. ; iar numărul paginilor va fi precedat de “pp.”

Operă în mai multe volume : Wiener, P. (Ed.). (1973). Dictionary of the history of ideas (Vols. 1-4). New York: Scribner's.

Informaţie dintr-o enciclopedie: Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia britannica (Vol. 26, pp. 501-508). Chicago: Encyclopedia Britannica

Surse electronice

Articol din jurnal online : Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People Who Make Websites, 149. preluat May 2, 2006, de la http://www.alistapart.com/articles/writeliving

Articol dintr-o bază de date : Smyth, A. M., Parker, A. L., & Pease, D. L. (2002). A study of enjoyment of peas. Journal of Abnormal Eating, 8(3). preluat February 20, 2003, de la PsycARTICLES database

Rezumat online: Paterson, P. (2008). How well do young offenders with Asperger Syndrome cope in custody?: Two prison case studies [Abstract]. British Journal of Learning Disabilities, 36(1), 54-58. Preluat de la EBSCO Host database.

Articole de ziar: Parker-Pope, T. (2008, May 6). Psychiatry handbook linked to drug industry. The New York Times. Preluat de la http://www.nytimes.com

Carte electronică : De Huff, E.W. Taytay’s tales: Traditional Pueblo Indian tales. preluat de la http://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/taytay.html

SAU Davis, J. Familiar birdsongs of the Northwest. Disponibilă la http://www.powells.com/cgi-bin/biblio?inkey=1-9780931686108-0

Dicţionare sau enciclopedii online : Feminism. (n.d.) In Encyclopædia Britannica online. Preluat la March 16, 2008, de la http:// www.britannica.com

*Se pune “n.d.” atunci când nu este precizată data publicării

Prezentări online: Roberts, K. F. (1998). Federal regulations of chemicals in the environment [PowerPoint slides]. Preluat de la http://siri.uvm.edu/ppt/40hrenv/index.html

Website: Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication). Title of document. Preluat la data (doar dacă textul ar fi putut fi modificat în timp), de la http://Web address

Blog (Weblog): Dean, J. (2008, May 7). When the self emerges: Is that me in the mirror? Message postat la http://www.spring.org.uk/

Alte surse

Filme: Producător, P. P. (Producător), & Regizor, D.D. (Regizor). (Data apariţiei). Titlul filmului [Film]. Ţara: Studio sau Distribuitor

Print-uri : Publication Manual of the American Psychological Association (Ediţia a V-a) (ISBN: 1557987912)

IRPI

Integritate - Responsabilitate - Profesionalism - Identitate

Pe masură ce domeniul psihoterapiei s-a maturizat, integrarea a devenit tendinta de baza. A avut loc atat un declin al luptelor ideologice cat si o miscare spre reconciliere. Clinicienii recunosc astazi ca există inadvertente precum si valoare potentiala in orice sistem teoretic. Scopul integrarii ... este de a imbunatati eficacitatea si aplicabilitatea psihoterapiei. In urmarirea acestui tel, noi trebuie sa recunoastem in mod colegial contributiile valoroase ale terapiilor in forma pura si sa sustinem in mod colaborativ punctele forte respective.

John C. Norcross, 2009